ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ