ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ